Tag: agencja badawcza(2)

O tym musi pamiętać socjolog

O tym musi pamiętać socjolog

Skupiając się na próbie zrozumienia zachodzących zjawisk warto zwrócić uwagę na występujące zależności oraz pojawiające się zmiany. Dzięki ich uchwyceniu można zobrazować sposób, w jaki nasze społeczeństwa ulegają dalszemu rozwojowi. Potrafi to zrobić socjolog. Praca jego dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych narzędzi może posłużyć do zrealizowania rozmaitych celów.

Świat widziany z różnych perspektyw.
Uzyskane wyniki badań można stosować w kwestiach związanych z aspektem konsumpcyjnym, ekonomicznym, ale także z politycznym. Poprzez szerokie zastosowanie wyniki badań można stosować w odpowiedzi na różne wymagania. Poprawne przeprowadzenie procesu badawczego jest obowiązkiem socjologa. Praca, która zostanie przez niego wykonana:

 • wpływa na wiedzę o społeczeństwie;
 • pozwala osiągnąć wyznaczone cele;
 • stanowi odzwierciedlenie społeczeństwa;
 • pozwala na wskazanie zależności i korelacji.

W badaniu nie można zapomnieć o etyce
Dobry socjolog zdaje sobie sprawę, że przeprowadzane przez niego procesy powinny być realizowane w zgodzie z zasadami etyki. Badanie takie nie powinno:

 • przynosić szkody ludzkości;
 • naruszać godności osób badanych ani innych;
 • posługiwać się niewiarygodnymi źródłami;
 • naruszać ustalonych z badanych zasad (np. poufności).

Zasady te pozwalają na podnoszenie jakości badania, a także zapewniają poczucie bezpieczeństwa badanych. Jednocześnie dbają o standardy badania i pozwalają na osiąganie wyników, które będzie można uznać za wiarygodne.

Socjolog musi pamiętać o…
W pracach badawczych bardzo ważne jest to, w jaki sposób podchodzi się do badanego problemu. Zdając sobie sprawę z złożoności badanych zjawisk wiadomo, iż bardzo ważne jest zachowanie wrażliwości na ujawniające się dane przez socjologa. Praca, której się poświęca powinna stanowić:

 • rzetelny zbiór informacji;
 • efekt jego pracy z fachowymi narzędziami;
 • źródło zachęcające do kolejnych badań.

Mówiąc o kompetencjach, które powinien posiadać socjolog z pewnością wśród nich wyznacza się umiejętność zachowania dystansu oraz obiektywności. Równie ważna jest umiejętność pohamowania swoich ambicji i skupienie się na rzeczywistych wynikach.

Wynik musi być prawdziwy
Dzięki skupieniu się na przebiegu badania można obserwować wyniki i właściwe wskazywać zachodzące korelacje. Dzięki zyskaniu odpowiedniej postawy względem przeprowadzanego projektu można z powodzeniem przeprowadzić wartościowy proces, który będzie odpowiadał stawianym przed socjologiem – pracą, którą ten wykonuje – celom. Dobry i pożyteczny wynik badania to ten, który jest prawdziwy.


Centrum Badawczo-Rozwojowe – zmiany w gospodarce

Centrum Badawczo-Rozwojowe - czas na zmiany w Polskiej gospodarce

Szybko następujący proces zmian obserwowany w polskiej gospodarce jest efektem prac i zaangażowania kadr działających w Centrach Badawczo-Rozwojowych. Duże zapotrzebowanie na informatyzację w branżach takich jak: medycyna i farmacja, sektor FMCG, bankowość i kredyty, przestrzeń działań publicznych, sektor akademicki, transport i energetyka jest w dużej mierze uzależniony od działań kilkudziesięciu polskich firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w ich siedzibach powstają najnowsze rozwiązania, dzięki którym życie codzienne wielu Polaków staje się prostsze.
 

Jak działa Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat - lider na rynku badań

Wdrażanie innowacji w zakresie działań branży medycznej i farmaceutycznej opierające się na przeniesieniu wiedzy i zasad panujących w sektorze nauki do biznesu zaowocowały dla przedsiębiorstwa BioStat® skonstruowaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających:

 • prywatne gabinety lekarskie,
 • duże ośrodki medyczne i kliniki,
 • Uniwersytety Medyczne,
 • fundacje i organizacje pacjenckie,
 • instytucje naukowe.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wprowadza rozwiązania zaawansowane techniczne, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze IT. Jest to przede wszystkim platforma badawcza eCRF.biz™ umożliwiająca kompleksowe prowadzenie, a także zarządzanie badaniami klinicznymi; system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów Medfile, jak również SurvGo™ pozwalający na wielopoziomową ankietyzację respondentów oraz panel Badanie-Opinii, za pomocą którego zainteresowane jednostki – przedsiębiorcy lub instytucje, mogą gromadzić opnie Polaków na dany temat.


BioStat® działa także aktywnie w przestrzeni ukierunkowanej na marketing. Zaawansowane badania marketingowe oparte o sprawdzone narzędzia i metody, jak: wywiady IDI oraz FGI, badania typu Central Location Test, story board i stilomatiki, badania konceptowe produktów, reklam jak i opakowań, badania świadomości marki oraz segmentacji rynku; umożliwiają głęboką analizę aktualnych planów rozwojowych przedsiębiorstw i rozwój poszczególnych zadań z naciskiem na uwzględnienie potrzeb konsumenckich.


Centrum Badawczo-Rozwojowe budowa polskiego systemu innowacji

Współpracując w ramach rozbudowy polskiej struktury gospodarczej i przekładając osiągnięcia naukowe na sferę biznesową Centra Badawczo-Rozwojowe są odpowiedzialne za ożywienie i poprawę wielu dziedzin życia społecznego:

 • szybszy przepływ informacji,
 • umiejętność odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe usługi i produkty,
 • poprawę jakości zdrowia i egzystencji osób chorych,
 • przekształcenie sektora naukowego na bardziej innowacyjny,
 • poprawę jakości stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie jakości komunikacji regionalnej i ogólnopolskiej.


BioStat® otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego w sierpniu 2019, jako jedni z liderów na ogólnopolskim rynku badawczym będziemy teraz jeszcze bardziej wspierać rodzime przedsiębiorstwa i polską naukę. Sięgamy po więcej!


Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 


Copyright © 2018 Biostat