logo

Opinia, która daje szansę wzrostu

Realizując projekty badawcze, nakierowane na badanie kwestii związanych z turystyką, należy uwzględnić różnorodność występujących zjawisk oraz określić najważniejsze aspekty badanego zagadnienia. Odnosząc się do badania opinii turystów, można pozyskać informacje, które pozwolą na usprawnienie prowadzonych działań oraz wprowadzenie potrzebnych usprawnień.

Dowiedzieć się, aby działać skuteczniej
Jednocześnie dzięki realizacji procesów badawczych, możliwym jest wskazanie liczby osób odwiedzających dany region, z uwzględnieniem podziału na odwiedzających zagranicznych, jak i krajowych bądź też dzieląc ich na turystów, którzy odwiedzają dane miejsce na jeden dzień i tych zostających na dłużej. Przy czym realizowane badanie opinii turystów może ujawnić informacje na temat:

  • oceny proponowanych atrakcji turystycznych;
  • prawdopodobieństwa kolejnej wizyty;
  • kierunków rozwoju ruchu turystycznego.

Pogłębić to znaczy dowiedzieć się więcej
Można zauważyć, że badania te pozwolą także na wskazanie pozycji danego regionu - w odniesieniu do wielkości ruchu turystycznego – wobec innych regionów. Prowadząc badania pogłębione można, także pozyskać informacje związane z:

  • dynamiką zmian zachodzących w obrębie ruchu turystycznego;
  • strukturą osób uczestniczących w ruchu turystycznym z uwzględnieniem różnych cech;
  • wydatkami ponoszonymi przez odwiedzających dany region.

Pozyskiwane wyniki można porównywać z wcześniej przeprowadzonymi badaniami, co pozwoli na ocenę zachodzących postępów bądź też identyfikację zdarzeń niepożądanych.
Procesy odnoszące się do wielu kwestii
Należy przy tym pamiętać, że badanie opinii turystów pozwala także na:

  • wskazanie atrakcji pożądanych przez odwiedzających;
  • ocenę poziomu zadowolenia z oferowanych usług;
  • określenie, w jaki sposób postrzega się takie kwestie jak bezpieczeństwo, schludność miejsca, dostępność różnych środków, atrakcji.

Przy czym badania te mogę odnosić się także do wskazania motywów związanych z przybyciem na dane miejsce oraz długością pobytu. Możliwym jest zbadanie kwestii związanych z organizacją samego wyjazdu.

Badanie ma pobudzać do działania
Decydując się na realizację projektu badawczego nakierowanego na rynek turystyczny, należy skoncentrować się na określeniu celu badawczego, który jasno będzie definiował zakres badania. Jednocześnie podejmowane działania w zakresie badań opinii turystów, powinno wyznaczać nowe możliwości rozwoju oraz jednoznacznie wskazywać kwestie, które powinny ulec wzmocnieniu.

Copyright © 2018 Biostat