logo

Oferta na badania rynku

Oferujemy szereg badań marketingowych, w tym: badania rynku, badania opinii klientów oraz badania satysfakcji.

Oferujemy klientom usługi najwyższej jakości z zakresu data miningu a także analizy jakościowej oraz ilościowej. Dysponujemy zespołem doświadczonych analityków, którzy dokonują analizy zebranych danych, kończącą się opracowaniem raportu z badań.

W naszej standardowej ofercie znajdą Państwo:

Badania rynku:

 • Badania struktury rynku
 • Segmentacja rynku
 • Strategia marketingowa

Badania marki:

 • Badania rozpoznawalności marki
 • Badania kapitału marki
 • Badania szumu medialnego
 • Badania reklamy

Badania klienta:

 • Określenie grupy docelowej
 • Badania preferencji zakupowych
 • Badania satysfakcji klienta

Badania produktu:

 • Insight konsumencki
 • Testy konsumenckie

Oferujemy szeroki wachlarz metod pozyskiwania danych, co zapewnia kompleksowe podejście do wybranego zagadnienia.
Do wykorzystywanych przez nas metod można zaliczyć:

Ilościowe:

 • Tradycyjne ankiety papierowe - PAPI
 • Ankietyzacja wspomagana komputerowo - CAPI
 • Badania telefoniczne - CATI
 • Ankiety internetowe - CAWI

Jakościowe:

 • Zogniskowane wywiady grupowe - FGI
 • Indywidualne wywiady pogłębione - IDI
 • Tajemniczy klient
 • Analiza SWOT
 • Desk research
Badanie rynkuMarka

Wynikiem wykonywanych przez nas badań marki mogą być :

 • Zbadanie świadomości marki u klientów (spontaniczna i wspomagana)
 • Zbadanie pozycji marki (w porównaniu z markami konkurencyjnymi)
 • Zbadanie wpływu kampanii reklamowej na świadomość marki
 • Monitorowanie trendów związanych ze świadomością marki
Badanie rynku
Badanie rynku
Badanie rynkuKlient

Interesująca i wartościowa oferta zależna, jest od preferencji klienta. W konsekwencji istotnym elementem staje się, poznanie opinii klienta na temat oferowanego produktu. Zbadanie preferencji zakupowych i satysfakcji klienta, jest wskazane w przypadku próby wprowadzenia produktu lub usługi, które mają skutecznie zaspokajać potrzeby klienta. Zadowolenie odbiorcy, jest jednym z czynników wpływających na pozytywne postrzeganie firmy, dodatkowo zwiększa to szansę na powtórną decyzję konsumenta o zakupie produktu lub skorzystanie z usługi. Celem badania preferencji zakupowych, jest uchwycenie zwyczajów i nawyków konsumenckich. W celu dostarczenia informacji, na temat zachowań konsumentów przeprowadza się również badanie grup docelowych. Jest to precyzyjne badanie, dzięki któremu możliwe jest uchwycenie zaleceń strategicznej grupy odbiorców. W tym celu niezbędne jest ustalenie szczegółowego wizerunku i profilu odbiorcy produktu lub usługi. W efekcie przedsiębiorcy mogą poznać, jaka forma produktu jest najbardziej preferowana przez docelowych klientów.

Badanie rynkuProdukt

Produkt lub usługa, jest jednym z najbardziej istotnych elementów używanych do tworzenia kontaktu między klientem, a firmą. Najważniejsze jest odpowiednie sformułowanie potrzeby konsumenta, odnośnie nowego lub zmodyfikowanego produktu. To właśnie do identyfikacji wymagań konsumentów, można posłużyć się badaniami produktu. Opierając się na ich wynikach możliwe jest, utworzenie produktu doskonale dopasowanego do potrzeb klientów, co w konsekwencji może wpłynąć na rozwój całego przedsiębiorstwa. W sposób szczegółowy można dzięki temu określić oczekiwania, dotyczące cechy produktu/usługi, zapotrzebowanie na dany produkt/usługę, postrzegania produktu/usługi w porównaniu do konkurencji, barier zakupu i wielu innych zagadnień mogących mieć wpływ na poziom efektywności produktu.

Badanie rynku
Copyright © 2018 Biostat