Tag: badania satysfakcji klientów(3)

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Chcąc uzyskać w procesie badania rynku rzeczywiście przydatną wiedzę należy wybrać odpowiednie narzędzie badawcze, a później wykorzystać je w taki sposób, aby wyczerpać cały jego potencjał. Wiedza, którą możemy uznać za przydatną ogniskuje się wokół taki obszarów jak:

 • wyjaśnienie zachodzących zjawisk;
 • możliwość stworzenia rozwojowego planu na przyszłość;
 • zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań;
 • rozpoznanie wartości, potrzeb i oczekiwań klientów.

Badanie musi mieć cel, ale także plan działania
Podejmując się wyzwania rozmowy z klientem w ramach badań rynku należy na początku określić grupę osób, do której należy się zwrócić. Należy mieć tutaj na uwadze cel badania oraz przeznaczenie danego produktu bądź usługi. Narzędzie, które zostanie wybrane powinno w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym badaniu oraz być dostosowane do badanej grupy. Do technik badań rynku należy zaliczyć:

 • badania ankietowe;
 • panel konsumentów – badanie konsumentów dobranych w sposób losowy;
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

Czym jest motywacja konsumenta?
Do przeprowadzania badania motywacyjnego służą różnego rodzaju wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumenta, a ta powiązana jest z niezaspokojonymi potrzebami. Potrzeby, które zostały wzbudzone, ale pozostają niezaspokojone skłaniają człowieka do podjęcia działania, które te potrzeby zaspokoją. Przy czym potrzeby te nie zawsze muszą być uświadomione sobie przez konsumentów. Może być tak, że istnieje potrzeba, której konsument nie jest świadomy, ale mimo to podejmuje odpowiednie zachowanie w celu realizacji tejże potrzeby.

W jaki sposób motywacja wpływa na człowieka?
Motywacja ściśle wiąże się z emocjami, a te mogą być tak pozytywne, jak i negatywne. Motywację należy rozważać przy uwzględnieniu perspektywy czynników wewnętrznych – stany fizjologiczne i psychiczne oraz czynników zewnętrznych tj. środowisko, inni ludzie. Chcąc zrozumieć zachowania ludzie w obrębie podejmowanych decyzji należy przyjrzeć się temu, co owe zachowania motywuje, czyli należy rozpoznać potrzeby, które pojawiają się wśród społeczeństwa.

Potrzeby człowieka pozwalają zrozumieć jego zachowanie
W trakcie przeprowadzania badań rynku nie można zapomnieć o:

 • dobraniu odpowiedniej grupy badawczej;
 • wybraniu właściwego narzędzia badawczego;
 • wyciągnięciu wniosków i określeniu konsekwencji;
 • stworzeniu realnego planu na przyszłość.

Badania rynku pozwalają na rozpoznanie potrzeb człowieka, a tym samym umożliwiają stworzenie takiej drogi dotarcia do klienta, która okaże się w pełni skuteczna. Usiłując zrozumieć zachowania podejmowane przez konsumentów nie można zapominać o potrzebach człowieka, które są zmienne i które posiadają różne natężenie w poszczególnych okresach czasu.


Badanie satysfakcji klientów a sukces marketingowy

Badanie satysfakcji klientów a sukces marketingowy

Sukces marketingowy to marzenie każdego przedsiębiorcy. Wiadomo jednak, że osiągnięcie tego celu wymaga odpowiednich działań, jak również skorzystania z alternatywnych narzędzi marketingowych. Jednym z rozwiązań jest w tym przypadku badanie satysfakcji klientów.

Badanie satysfakcji klientów – co to takiego?
Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że sukces firmy zależy przede wszystkim od zadowolenia klientów. W rzeczy samej trudno nie zgodzić się zasadnością tych słów – rzeczywistość dowodzi, że zainteresowanie usługą lub produktem w istotny sposób wpływa na stronę ekonomiczną przedsiębiorstwa, zapewniając firmie wymierne i widoczne zyski.
Pomocnym narzędziem, które umożliwia weryfikację efektywności przedsięwzięć realizowanych przez firmę, jest dobrze przygotowane i przeprowadzone badanie satysfakcji klientów.

Cechy dobrze przeprowadzonego badania satysfakcji klientów
Wielu przedsiębiorców zastanawia się, na co zwrócić uwagę, aby badanie marketingowe było przeprowadzone w sposób właściwy, zapewniając optymalne efekty.
Kwestią priorytetową, której nijak nie można pominąć, jest zasadniczy cel badania – inaczej rzecz ujmując, należy wiedzieć, po co konkretne badanie satysfakcji klientów jest wykonywane.
Ponadto należy pamiętać, by przedłożona respondentom ankieta nie była zbyt rozbudowana i nie obejmowała różnych płaszczyzn działania firmy oraz zbyt wielu tematów. Najlepiej, aby ankieta była stosunkowo krótka, obejmująca zarówno pytania zamknięta, jak i otwarte, umożliwiające pełne przedstawienie opinii respondenta.

Na co zwrócić uwagę przygotowując badanie satysfakcji klientów?
Przygotowując ankietę, której celem jest badanie satysfakcji klientów, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 • na bieżąco informować o wynikach badania satysfakcji klientów, czyli faktycznym zadowoleniu klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z produktu lub usługi;
 • udzielać informacji dotyczące przyczyn wzrostu lub spadku satysfakcji;
 • zapewnić możliwość ustosunkowania się odbiorców do negatywnych opinii (jest to tzw. pętla zwrotna), a nade wszystko nie ukrywać informacji o 
 • wystąpieniu opinii niekorzystnych dla firmy oraz ich ilości procentowej;
 • stosowanie badań satysfakcji klienta w postaci krótkich ankiet, gwarantujących rzetelne i pełne wypełnienie wszystkich pytań;
 • kierowanie pytań ankietowych do osób znajdujących się w rożnych przedziałach wiekowych i z różnym wykształceniem.

Warto także systematycznie, najlepiej codziennie, zachęcać respondentów do wypełnienia ankiety – działanie to pozwoli zweryfikować dotychczasowe działania, wskazując mocne i słabe strony oraz rozwiązania, które wymagają modyfikacji lub zmiany.


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Copyright © 2018 Biostat