Tag: analiza konkurencji(2)

Konkurencja pod stałą kontrolą

Konkurencja pod stałą kontrolą

Pojęcie konkurencji wychodzi się od łacińskiego słowa concurrere, co oznacza biec razem. Dziś o konkurencji mówi się raczej w kontekście współzawodnictwa między rywalami. Bycie konkurencyjnym pozwala na skuteczne konkurowanie, a więc osiąganie celów mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów. Stąd bardzo ważne staje się regularne przeprowadzanie analizy konkurencji.

O tym powiedzą ci analizy…
Osiąganie sukcesu związane jest z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów w formie rzeczy, finansów czy pracowników. Ważne jest również dokonanie analizy rynku, na którym się działa. Analiza konkurencji pozwala na efektywne wejście na rynek bądź na rozpoczęcie działalności na innych rynkach zbytu, a ponadto:

 • pozwala przewidzieć następne ruchy rywali;
 • wykorzystać słabe strony konkurencji;
 • zastosować działające wzorce.

Najważniejsza jest regularność obserwacji
Wspomniany proces analizy powinien odnosić się zarówno do obecnych, jak i potencjalnych konkurentów oraz zakładać regularną obserwację działań przeprowadzanych przez rywali. Stanowiąc narzędzie rozpoznania rynku wspiera proces budowania przewagi konkurencyjnej. Zaś pozyskane wnioski mogą przydać się w takich obszarach jak:

 • tworzenie strategii wejścia na rynek;
 • wytyczanie strategii marketingu i sprzedaży;
 • określanie planów związanych z dystrybucją.

Obszary szczególnie ważne dla konkurencji
Regularne monitorowanie poczynań konkurencji na rynku pozwala na prognozowanie mających zajść zjawisk, a także dynamiczne reagowanie na pojawiające się sytuacje. Tym samym przeprowadzanie analiz pozwala zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami. Analiza konkurencji przyglądają się działaniom konkurencji w takich obszarach rynku jak:

 • produkty i usługi konkurencji;
 • klienci;
 • kanały sprzedaży;
 • grupa docelowa;
 • przewaga konkurencyjna;
 • finansowanie;
 • mocne i słabe strony.

Mocne i słabe strony stanowią podsumowanie wszystkich obszarów. Do ich wskazania można użyć analizy SWOT, która uwzględnia także zagrożenia i możliwości wynikające z powyższych obszarów, a więc można powiedzieć, iż traktuje ona całościowo badane zagadnienie.

Konkurencja nie tak straszna!
W obszarze analiz konkurencji należy zauważyć, iż pozwalają one na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, a także dobranie takich działań, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Zważając na to, że konkurencja jest czujna należy ciągle zwiększać efektywność podejmowanych działań oraz decyzji wspierających pozycję na rynku. W tym wszystkim może pomóc poprawne rozpoznanie konkurencji.


Jak przeprowadzić badanie marketingowe online?

Jak przeprowadzić badanie marketingowe online?

 

Badania marketingowe są niezbędne, aby ograniczyć ryzyko podjęcia nieodpowiednich decyzji w zakresie budowania strategii. Celem jest jednak nie tyle ograniczenie strat, co osiągnięcie długofalowych zysków. Co można sprawdzać w badaniach marketingowych oraz jak przeprowadzać je online?

 

Co pozwalają sprawdzać badania marketingowe?

 

Wiele firm podejmuje poważne strategiczne decyzje marketingowe w oparciu o „burze mózgów” lub subiektywne opinie jej pracowników. Niestety często prowadzi to do obrania złej ścieżki, gdy pomijane są lub nawet ignorowane potrzeby i sugestie klientów. Aby je poznać, niezbędne są właśnie badania marketingowe, dzięki którym można uzyskać takie informacje jak:

 

 • kim są klienci firmy,
 • czego oczekują, a czego nie chcą,
 • jak reagują na bieżący wizerunek marki,
 • czy planowane działania marketingowe trafiają w ich gust i mogą przekładać się na większą sprzedaż.

 

Badania marketingowe online

 

Aby przeprowadzić badania marketingowe wcale nie trzeba gromadzić dużego budżetu i organizować panelu eksperckiego. Efektywne badania marketingowe można bowiem zorganizować online przy pomocy panelu Badanie Opinii opracowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®.

 

Aby stworzyć własne badanie marketingowe wystarczą trzy kroki:

 

 • stworzenie ankiety,
 • dobranie próby,
 • analizowanie wyników.

 

Eksperci wskazują, że najwięcej uwagi należy poświęcić procesowi przygotowania ankiety. Z czego to wynika?

 

Odpowiednie pytania kluczem do miarodajnych odpowiedzi

 

Wynikiem badania marketingowego mają być rzetelne informacje, których analiza pozwoli na podjęcie przez firmę właściwych kroków (unikanie strat – maksymalizacja zysków). Aby je uzyskać, kluczowe jest przede wszystkim wskazanie celu badania marketingowego czyli tego, po co jest ono przeprowadzane i jakie dane chce się dzięki niemu uzyskać.

 

Dopiero na tej postawie można kreować odpowiednie, precyzyjne pytania. W przypadku panelu Badanie Opinii dostępnych jest aż 20 rodzajów pytań, a także możliwość tworzenia pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz rankingów.

 

Dobranie grupy respondentów

 

Kolejnym etapem opracowywania dobrego badania marketingowego online jest dobranie właściwej próby. Taką możliwość również daje platforma Badanie Opinii, gdyż w jej bazie znajduje się ponad 100 tys. osób, które zostały podzielone zgodnie z takimi kryteriami jak:

 

 • wiek,
 • płeć,
 • miejsce zamieszkania,
 • zarobki,
 • sytuacja rodzinna,
 • wykonywana praca,
 • zwyczaje zakupowe,
 • sposoby spędzania wolnego czasu,
 • wykorzystywane na co dzień urządzenia elektroniczne.

 

Dzięki tak głębokiemu podziałowi, badanie marketingowe jest kierowane do odpowiedniej grupy osób, czyli docelowych klientów firmy. Warto też zaznaczyć, że korzystający z platformy Badanie Opinii, w przypadku problemów z obraniem grupy respondentów, mogą skorzystać z pomocy ekspertów.

 

Weryfikacja badania marketingowego

 

Osoby niemające wiedzy statystycznej oraz na temat prawidłowego sposobu wykonywania badań marketingowych mogą obawiać się błędów. Na szczęście przed przekazaniem ankiety do grupy ankietowanych może zostać ona przeanalizowana przez ekspertów, co uchroni przed błędami, które mogłyby doprowadzić do uzyskania niemiarodajnych wyników.

 

Analiza badania marketingowego

 

Wyniki badania marketingowego prowadzonego poprzez Badanie Opinii są przekazywane w formie wykresów oraz tabel, które są łatwe do interpretacji. Umożliwia to szybkie wyciągnięcie wniosków i podjęcie właściwych działań przez stosowne działy w firmie.

 

Badanie marketingowe to klucz do opracowywania zarówno długookresowych, jak i krótkookresowych planów biznesowych. Ułatwieniem jest to, że można przeprowadzać je również online, korzystając jednocześnie z eksperckiego wsparcia.


Copyright © 2018 Biostat