Tag: agencja badawcza(3)

O tym musi pamiętać socjolog

O tym musi pamiętać socjolog

Skupiając się na próbie zrozumienia zachodzących zjawisk warto zwrócić uwagę na występujące zależności oraz pojawiające się zmiany. Dzięki ich uchwyceniu można zobrazować sposób, w jaki nasze społeczeństwa ulegają dalszemu rozwojowi. Potrafi to zrobić socjolog. Praca jego dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych narzędzi może posłużyć do zrealizowania rozmaitych celów.

Świat widziany z różnych perspektyw.
Uzyskane wyniki badań można stosować w kwestiach związanych z aspektem konsumpcyjnym, ekonomicznym, ale także z politycznym. Poprzez szerokie zastosowanie wyniki badań można stosować w odpowiedzi na różne wymagania. Poprawne przeprowadzenie procesu badawczego jest obowiązkiem socjologa. Praca, która zostanie przez niego wykonana:

 • wpływa na wiedzę o społeczeństwie;
 • pozwala osiągnąć wyznaczone cele;
 • stanowi odzwierciedlenie społeczeństwa;
 • pozwala na wskazanie zależności i korelacji.

W badaniu nie można zapomnieć o etyce
Dobry socjolog zdaje sobie sprawę, że przeprowadzane przez niego procesy powinny być realizowane w zgodzie z zasadami etyki. Badanie takie nie powinno:

 • przynosić szkody ludzkości;
 • naruszać godności osób badanych ani innych;
 • posługiwać się niewiarygodnymi źródłami;
 • naruszać ustalonych z badanych zasad (np. poufności).

Zasady te pozwalają na podnoszenie jakości badania, a także zapewniają poczucie bezpieczeństwa badanych. Jednocześnie dbają o standardy badania i pozwalają na osiąganie wyników, które będzie można uznać za wiarygodne.

Socjolog musi pamiętać o…
W pracach badawczych bardzo ważne jest to, w jaki sposób podchodzi się do badanego problemu. Zdając sobie sprawę z złożoności badanych zjawisk wiadomo, iż bardzo ważne jest zachowanie wrażliwości na ujawniające się dane przez socjologa. Praca, której się poświęca powinna stanowić:

 • rzetelny zbiór informacji;
 • efekt jego pracy z fachowymi narzędziami;
 • źródło zachęcające do kolejnych badań.

Mówiąc o kompetencjach, które powinien posiadać socjolog z pewnością wśród nich wyznacza się umiejętność zachowania dystansu oraz obiektywności. Równie ważna jest umiejętność pohamowania swoich ambicji i skupienie się na rzeczywistych wynikach.

Wynik musi być prawdziwy
Dzięki skupieniu się na przebiegu badania można obserwować wyniki i właściwe wskazywać zachodzące korelacje. Dzięki zyskaniu odpowiedniej postawy względem przeprowadzanego projektu można z powodzeniem przeprowadzić wartościowy proces, który będzie odpowiadał stawianym przed socjologiem – pracą, którą ten wykonuje – celom. Dobry i pożyteczny wynik badania to ten, który jest prawdziwy.


Centrum Badawczo-Rozwojowe – zmiany w gospodarce

Centrum Badawczo-Rozwojowe - czas na zmiany w Polskiej gospodarce

Szybko następujący proces zmian obserwowany w polskiej gospodarce jest efektem prac i zaangażowania kadr działających w Centrach Badawczo-Rozwojowych. Duże zapotrzebowanie na informatyzację w branżach takich jak: medycyna i farmacja, sektor FMCG, bankowość i kredyty, przestrzeń działań publicznych, sektor akademicki, transport i energetyka jest w dużej mierze uzależniony od działań kilkudziesięciu polskich firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w ich siedzibach powstają najnowsze rozwiązania, dzięki którym życie codzienne wielu Polaków staje się prostsze.
 

Jak działa Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat - lider na rynku badań

Wdrażanie innowacji w zakresie działań branży medycznej i farmaceutycznej opierające się na przeniesieniu wiedzy i zasad panujących w sektorze nauki do biznesu zaowocowały dla przedsiębiorstwa BioStat® skonstruowaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających:

 • prywatne gabinety lekarskie,
 • duże ośrodki medyczne i kliniki,
 • Uniwersytety Medyczne,
 • fundacje i organizacje pacjenckie,
 • instytucje naukowe.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wprowadza rozwiązania zaawansowane techniczne, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze IT. Jest to przede wszystkim platforma badawcza eCRF.biz™ umożliwiająca kompleksowe prowadzenie, a także zarządzanie badaniami klinicznymi; system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów Medfile, jak również SurvGo™ pozwalający na wielopoziomową ankietyzację respondentów oraz panel Badanie-Opinii, za pomocą którego zainteresowane jednostki – przedsiębiorcy lub instytucje, mogą gromadzić opnie Polaków na dany temat.


BioStat® działa także aktywnie w przestrzeni ukierunkowanej na marketing. Zaawansowane badania marketingowe oparte o sprawdzone narzędzia i metody, jak: wywiady IDI oraz FGI, badania typu Central Location Test, story board i stilomatiki, badania konceptowe produktów, reklam jak i opakowań, badania świadomości marki oraz segmentacji rynku; umożliwiają głęboką analizę aktualnych planów rozwojowych przedsiębiorstw i rozwój poszczególnych zadań z naciskiem na uwzględnienie potrzeb konsumenckich.


Centrum Badawczo-Rozwojowe budowa polskiego systemu innowacji

Współpracując w ramach rozbudowy polskiej struktury gospodarczej i przekładając osiągnięcia naukowe na sferę biznesową Centra Badawczo-Rozwojowe są odpowiedzialne za ożywienie i poprawę wielu dziedzin życia społecznego:

 • szybszy przepływ informacji,
 • umiejętność odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe usługi i produkty,
 • poprawę jakości zdrowia i egzystencji osób chorych,
 • przekształcenie sektora naukowego na bardziej innowacyjny,
 • poprawę jakości stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie jakości komunikacji regionalnej i ogólnopolskiej.


BioStat® otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego w sierpniu 2019, jako jedni z liderów na ogólnopolskim rynku badawczym będziemy teraz jeszcze bardziej wspierać rodzime przedsiębiorstwa i polską naukę. Sięgamy po więcej!


Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 


Zakres badań rynku farmaceutycznego

Zakres badań rynku farmaceutycznego

 

Koncerny farmaceutyczne muszą nieustannie badać rynek, aby pozostawać przed agresywnie działającymi konkurentami. Zakres takich analiz może być jednak różny w zależności od tego, jakie produkty są dostępne w ich portfolio, a także jakie mają one cele na najbliższe miesiące lub lata. Aby móc zrewidować te plany, niezbędne jest jednak przeprowadzanie badań rynku farmaceutycznego. Czego dokładnie mogą one dotyczyć?

 

Badanie nawyków konsumenckich

 

Leki (głownie bez recepty) oraz suplementy diety są pod wieloma względami podobnymi produktami jak ubrania czy telefony komórkowe, również podlegają bowiem nawykom konsumenckim i są nabywane w określonych okolicznościach.

 

Dlatego też koncerny farmaceutyczne dążą do tego, by jeszcze lepiej poznać preferencje zakupowe swojej grupy docelowej, efektywniej kreować komunikaty sprzedażowe oraz pojawiać się w świadomości nabywców dokładnie wtedy, gdy podejmują oni decyzję o zakupie.

 

Testowanie koncepcji opakowań

 

Dzięki badaniom rynku farmaceutycznego przeprowadzanym za pomocą np. multimedialnych nośników, można również testować różne warianty opakowań leków czy suplementów diety. Okazuje się bowiem, że takie detale jak rozmiar czcionki czy jej wariant, a także dobrane kolory, mają wpływ na ostateczny wybór.

 

Warianty te należy przetestować przed wprowadzeniem produktu na rynek i można to zrobić właśnie dzięki badaniom rynku farmaceutycznego. Do ich przeprowadzania zachęcają m.in. eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wskazujący, że ich realizacja pozwoli zwiększyć wolumen sprzedaży i jednocześnie ograniczyć potencjalne straty związane z obraniem niewłaściwej ścieżki koncepcyjnej.

 

Badanie elastyczności cenowej

 

Jaka cena za dany lek lub suplement diety jest za niska i może sygnalizować jego niską jakość? Jaka cena jest wysoka, aczkolwiek akceptowalna przez klientów? Jaka jest natomiast za wysoka i nie jest już akceptowalna przez grupę docelową? Właśnie takie elementy można sprawdzić dzięki badaniu rynku farmaceutycznego i wybrać tym samym cenę, która zagwarantuje zysk i którą skłonni będą zapłacić klienci.

 

Odbiór kampanii reklamowej

 

Kolejnym obszarem zastosowania badań rynku farmaceutycznego jest to, jak odbierana jest planowana kampania reklamowa. Jej przetestowanie na grupie potencjalnych klientów to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i zmarnowania budżetu. Można bowiem sprawdzić:

 

 • jak adresaci oceniają koncepcję,
 • czy dobrze komunikuje ona zalety produktu,
 • czy odbierana jest pozytywnie czy negatywnie,
 • czy po jej obejrzeniu potencjalni konsumenci byliby skłonni zakupić preparat.

 

Gdy kampania reklamowa jest w fazie koncepcyjnej, jej sprawdzenie pozwala wprowadzić odpowiednie zmiany i zaprezentować ją dopiero wtedy, gdy będzie ona właściwie przygotowana.

 

Jak doskonale widać badania rynku farmaceutycznego są absolutnie niezbędne, jeśli koncern chce osiągnąć wysoki wolumen sprzedaży i budować stałą przewagę konkurencyjną. Oczywiście istotne jest, aby takie badanie było przeprowadzone przez specjalistów, którzy mają dodatkowo dostęp do dużej grupy respondentów. Dokładnie na to można liczyć korzystając z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.


Copyright © 2018 Biostat