logo
Badania opinii pracowników

Problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników na rynku pracy, pojawia się coraz częściej. Młodzi, wykształceni ludzie wyjeżdżają szukać zatrudnienia poza granicami kraju, gdyż mają tam większe możliwości zarobkowe.

Obecnie coraz częściej pracodawca musi walczyć o swojego pracownika i dbać niego. W tym celu dobrze jest znać opinię pracowników o firmie oraz atmosferze w niej panującej.

Przebieg badań pracowników

Przygotowując się do badań pracowniczych należy postawić sobie, już na wstępie kilka ważnych pytań. Warto zastanowić się, czego oczekujemy od badań przeprowadzonych na pracownikach firmy. Kiedy uda nam się to dokładnie określić, wówczas można rozpocząć przeprowadzania badania. Wśród pytań, które pojawiają się w ankietach ,powinny być przede wszystkim takie, które pozwalają na zbadanie opinii pracowników na temat firmy, pracy w niej oraz atmosfery panującej w przedsiębiorstwie. Wbrew pozorom bardzo często to, co kierownictwo uważa za ważne, wcale takim nie jest dla szeregowych pracowników. Świetnym przykładem mogą być chociażby dodatki do wynagrodzenia.

badania opinii pracownikow
Badanie kompetencji pracowników

Badania pracownicze obejmują również wiele innych obszarów związanych z działalnością pracownika. Wśród nich jest m.in. badanie kompetencji pracowników. Badanie to, pozwala sprawdzić czy wybrani pracownicy mają odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, aby pracować na swoim stanowisku.

Dzięki wynikom tego typu badań pracodawca może w najlepszy możliwy sposób wykorzystać potencjał każdego pracownika. Jeśli brakuje mu wiedzy, wówczas można wysłać pracownika na odpowiednie szkolenie. Z drugiej jednak strony pracownik posiadający wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające te, które wymagane są na jego stanowisku, może być awansowany lub przeniesiony do innego działu, dzięki czemu przyniesie pracodawcy więcej korzyści.

Badania pracownicze choć są drogie i skomplikowane zazwyczaj przynoszą firmie spore korzyści. Umiejętne zdiagnozowanie problemów umożliwia szybkie ich usunięcie, co pozytywnie spływa na pracę zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób.

Copyright © 2018 Biostat