Tag: badania znajomości marki(2)

Badania znajomości marki – ile to kosztuje?

 Pomiar świadomości marki to istotny składnik markeitngu – często zaniedbywany przez managerów.

Jest postrzegany przez niektórych jako bezsensowne, gromadzenie danych, które nie ma związku ze skutecznym marketingiem.

Inna szkoła twierdzi, że jednym z najsilniejszych czynników napędzających kupowanie konsumentów

jest po prostu zdolność do przypomnienia sobie tego produktu.

Niektórzy spece twierdzą, że zapamiętanie marki jest ulepszone dzięki konsekwentnemu i wszechobecnemu logotypowi i sloganom, dzięki rekomendacjom celebrytów i tradycyjnemu marketingowi masowemu.

Pomaga to wyjaśnić, dlaczego marki inwestują tak wiele pieniędzy na sponsoring: dzięki współpracy z inną globalną marką zwiększają zakresy na szerszą grupę konsumentów/klientów.

 

Ile kosztuje badanie znajomości marki?

W zależności od rodzaju badań są to kwoty od 1,5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nieco więcej światła na temat kosztów prowadzenia badań znajomości marki rzuca poniższa tabelka - jest to analiza rynkowa przeprowadzona na bazie kilku agencji badawczych:

 

Lp

Zakres usługi

Cena netto

1

4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport

7000-9900 PLN

2

2 FGI, raport

7000-8800 PLN

3

Badania rozpoznawalności marki (badanie telefoniczne CATI, n=1000), raport

8000-14000 PLN

4

Badanie rozpoznawalności marki – ankieta online (panel konsumencki n=1000)

1500-6000 PLN

 

Etapy badania świadomości marki:

1. Badania Ankietowe

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz ankietę za pośrednictwem poczty e-mail, panelu konsumenckiego, studia CATI, witryny internetowej czy telefonu, możesz zapytać obecnych klientów, co o twojej marce słyszeli, lub poprosić losową grupę osób, którzy kojarzą/znają Twoją markę. Pierwsze podejście pozwoli ci zrozumieć, jak ludzie słyszą o tobie, a drugie da ci wgląd w liczbę osób, które mogą przypomnieć sobie twoją markę.

 

2. Analiza ruchu w witrynie

Mierzenie natężenia ruchu w witrynie w czasie może ujawnić wgląd w świadomość marki, ale ważne jest, aby szukać w odpowiednich miejscach. Kanał bezpośredni w Google Analytics śledzi liczbę osób, które wpisały adres URL w pasku adresu, użył zakładki przeglądarki lub kliknął link w nieśledzonym e-mailu lub dokumencie offline. Monitorowanie tego z czasem pozwoli wskazać zmiany w świadomości marki.

W przeszłości użytkownicy Google Analytics mogli łatwo śledzić liczbę osób używających markowych słów kluczowych, aby dotrzeć do witryny.

Ponieważ Google przeniosło się na bezpieczne wyszukiwanie w październiku 2011 r., Mierzenie ruchu słów kluczowych stało się trudniejsze, z ogromną większością danych słów kluczowych ukrytych za "(nie podano)" w imię prywatności.

Oznacza to, że nie będziesz wiedział, jaka część osób dotarła na miejsce wyszukiwania, znając Twoją markę, w porównaniu do tych, którzy szukają słów kluczowych innych niż marki i dzieje się z tobą przypadkiem.

Oczywiście nie każda marka będzie polegać na stronie internetowej, aby sprzedawać swoje produkty. Dobra konsumpcyjne to jeden z przykładów przemysłu, który w mniejszym stopniu opiera się na sprzedaży bezpośredniej.

Większość sprzedaży przypływów może pochodzić z supermarketów, a nie z witryny tide.com, co oznacza, że dane na stronie mogą nie ujawnić w dużej mierze, w jaki sposób świadomość marki napędza sprzedaż.

 

3. Sprawdź dane dotyczące liczby wyszukiwań

Skorzystaj z Narzędzia planowania słów kluczowych Google Adwords i Google Trends, aby sprawdzić liczbę wyszukiwań swojej marki i śledzić je z czasem, aby sprawdzić, czy liczba wyszukiwań rośnie.

Może to być proste, ale użyteczne narzędzie, ale dane będą zbyt brudne do użycia, jeśli nazwa Twojej marki jest ogólnym terminem, takim jak "Shell" lub "Seat".

 

4. Skorzystaj ze społecznego słuchania

Być może najbardziej skuteczną taktyką jest spojrzenie na to, gdzie ludzie już mówią - media społecznościowe i inne strony internetowe.

Słuchanie w sieci umożliwia słuchanie internetowych, organicznych rozmów na temat Twojej marki w mediach społecznościowych i internecie. Słuchanie tych niezamawianych opinii pozwala usłyszeć myśli konsumenta, ponieważ są one wyrażane w sposób naturalny.

To także rozwiązuje jeden z problemów związanych z ankietami, nastawieniem na reakcje, w których ludzie mogą nie dawać naturalnych odpowiedzi po prostu z powodu formatu, w którym są zadawani.

 

Jakie Parametry należy zmierzyć?

Podliczając ile razy marka została wymieniona online, możesz odkryć liczbę rozmów związanych z Twoją marką i śledzić wszelkie zmiany w czasie.

Co ważne, możesz śledzić rozmowy, które nie zawierają wzmianek lub zdarzać się poza oficjalnymi, posiadanymi kanałami Twojej marki.

Analitycy twierdzą, że ponad 75% rozmów jest poza tymi mediami. Jeśli korzystasz tylko z wbudowanych platform analitycznych możesz zobaczyć tylko wierzchołek góry lodowej.

Zasięg to potencjalna liczba osób, do których te wzmianki będą widoczne. Bierze pod uwagę liczbę followersów autora, który wspomina o tobie. Jeśli więc ktoś z milionem obserwujących tweetuje o Twojej marce, zwiększy świadomość marki o wiele bardziej niż udział od kogoś, kto ma kilku znajomych.

Świadomość marki może być podstawą do budowania skutecznej strategii marketingowej.

Zwiększenie liczby osób/klientów/konsumentów, którzy mogą pamiętać Twoją markę, jest zazwyczaj nieodłącznym elementem sukcesu.

 


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Copyright © 2018 Biostat