logo

Realizacja procesu badawczego powinna pozwolić w najwyższym stopniu osiągnąć założone cele. Tym samym warto zdać sobie sprawę z czynników, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość projektu badania satysfakcji pracowników. Tylko dobrze przeprowadzone badanie może dostarczyć rekomendacji, które zastosowane w działaniu, przyniosą oczekiwany sukces.

Cztery najważniejsze wskazówki przed rozpoczęciem badania

Jakość badania zależy zarówno od budowy ankiety, dobrego doboru pytań oraz poprawnego zanalizowania i zrozumienia zdobytych odpowiedzi. Stąd też pierwsza wskazówka brzmi: zatrudnij fachowców, którzy pomogą zorganizować i przeprowadzić badanie na najwyższym poziomie. Wśród innych wskazówek warto wymienić:

  • poinformowanie pracowników o tym, że badanie jest anonimowe i poufne, zaś wyniki zostaną wykorzystane jedynie do poprawy warunków pracy,
  • zachęcenie pracowników do udziału w badaniu oraz zapewnienie im czasu i miejsca do wypełnienia ankiety,
  • zbudowanie ankiety w taki sposób, aby w najwyższym stopniu dotyczyła wyzwań, z którymi spotykają się pracownicy w miejscu pracy.

Inne czynności, które wspierają jakość procesu

Kolejną ważną kwestią – już piątą – jest dobranie odpowiedniego narzędzia, które umożliwi pozyskiwanie danych, a także ich sprawną analizę. Metoda badawcza powinna zostać dobrana w odpowiedzi na rodzaj pytań zawartych w ankiecie oraz na specyficzne cechy odbiorców badania, np. czas pracy, miejsce wykonywania pracy, posiadane umiejętności, możliwość szybkiego zbadania dużej ilości osób. Ponadto jakość badania wspierają takie czynności, jak:

  • udostępnienie uzyskanych wyników końcowych pracownikom, którzy będą mieli szansę na porównanie swoich wyników na tle ogółu, a także zyskają możliwość przemyślenia swojej postawy i samodzielnego wprowadzenia pożądanych zmian,
  • porównanie otrzymanych wyników z dotychczas zrealizowanymi badaniami satysfakcji pracowników, co pozwoli wskazać te obszary, w których nastąpił rozwój oraz takie, które osiągnęły gorsze wyniki.

Firma zewnętrzna gwarantuje profesjonalną realizację badania

Jak zostało wskazane na początku artykułu, decydując się na przeprowadzenie badania, warto skorzystać z doświadczenia profesjonalnych firm. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na:

  • profesjonalne stworzenie ankiety,
  • zwiększenie ilości osób, które zdecydują się wziąć udział w badaniu – ankietowani mają świadomość, że ich odpowiedzi nie trafiają bezpośrednio do pracodawcy,
  • dostęp do fachowych narzędzi w toku badania,
  • obiektywne stworzenie raportu końcowego.
Copyright © 2018 Biostat