logo

Wizualizacja danych w badaniach rynkowych

Wielowymiarowe zmiany w badaniach marketingowych, wpływają na metody i techniki badawcze zastosowane w badaniach rynkowych. W celu, jak najlepszego zobrazowania wyników wprowadzane są wizualizacje danych, które stanowią odpowiedź na pojawianie się coraz większej ilości danych.

Wizualne przedstawienie danych można określić mianem infografiki. Jej zadaniem, jest przekazywanie określonej treści w jak najbardziej jasny i czytelny sposób. Wykorzystywane są w obszarach, w których analizie zostają poddane obszerne treści. Dane przedstawiane są za pomocą wykresów, diagramów, obrazów, kolorów oraz słów. Aby przekaz informacyjny był klarowny, należy zmniejszyć liczbę wykorzystywanych słów, bowiem wizualizacje powinny być przekazywane w sposób maksymalnie prosty. Współczesne społeczeństwa w procesie komunikacyjnym często wykorzystują elementy obrazkowe. Odbiór informacji w formie wizualnej, jest jasny i bardziej czytelny, niż przy wykorzystywaniu obszernych opisów.

Jedną z najważniejszych umiejętności w ramach tworzenia raportu z badań, jest umiejętność prezentacji, czyli przekazywania danych. Sposób zaprezentowania i interpretacji wyników może więc wpłynąć na podejmowane decyzje. Dlatego duży nacisk kładzie się na ocenę, estetykę i zastosowanie wyników badań. W naukach społecznych realizacje badań dzieli się na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe umożliwiają odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji emocji oraz głęboko ukrytych motywów działania. Można w nich wykorzystywać takie elementy opisu badań ilościowych, jak diagramy i wykresy.

Badania ilościowe pozwalają na ustalenie częstotliwości występowania zjawiska oraz liczby osób, która podejmuje określone działania. Opis badań ilościowych zaś może wykraczać poza liczby i dotyczyć analizowania powiązań pomiędzy formalnym wzorem, a miejscem mierzonej zmiennej w teorii.

Dane prezentowane w formie wizualnej wykorzystywane są w tworzeniu raportów z badań.
W badaniach jakościowych raport badań, będzie zawierał dużo materiału opisowego.
Ważną rzeczą w raporcie z badań jakościowych, jest przestrzeganie podstawowych założeń
i pojęć teoretycznych oraz unikanie włączania zbyt wielu szczegółowych danych uzyskanych w badaniach terenowych. Natomiast w przypadku badań ilościowych, duży nacisk kładzie się na metodologię oraz procedurę badawczą. W raporcie z badań ilościowych powinno się pokazać drogę od teorii do operacjonalizacji pojęć, a także od wyboru metodologii i procedur badawczych do zebranych danych i w efekcie wniosków.

Dzięki wizualizacji umysł człowieka, jest w stanie przetworzyć, przyswoić oraz zinterpretować duże ilości informacji, a także uzyskać całościowy obraz danego zjawiska. Wizualizacja danych prowadzi do optymalizacji procesów decyzyjnych oraz łatwiejszego i szybszego udostępniania informacji. Dzięki niej użytkownik końcowy ma większą możliwość korzystania z dostępnych funkcji. Także przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści w związku z wykorzystywaniem wizualnego przedstawienia danych. Możliwe, jest zniwelowanie nakładów na działy IT oraz wyższe zwroty z inwestycji.

Copyright © 2018 Biostat